نوشته‌ها

مدیریت استراتژی

  • برای راه اندازی کسب و کار ها نیازبه شناسایی عوامل مختلفی داریم که تاثیر به سزایی بر روی نتایج کار ما می گذارد از جمله مشتریان، استراتژی، فرهنگ سازمانی، نیروی سازمانی، فروش و بازاریابی دارند که ما به شما می گوییم چگونه این عوامل را شناسایی و راه اندازی نمایید.