نوشته‌ها

بهینه سازی سیستم کنترل موجودی زنجیره تامین سه سطحی با تامین کنندگان و خرده فروشان متعدد برای کالای فساد پذیر

  • عنوان مقاله:

    بهینه سازی سیستم کنترل موجودی زنجیره تامین سه سطحی با تامین کنندگان و خرده فروشان متعدد برای کالای فساد پذیر

    چکیده:

    در این مقاله، با ایجادیک مدل تولید-موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی با تعداد گوناگون تامین کننده و یک تولید کننده و خرده فروشان متعدد که با سیاست تصمیم متمرکز شده و یکپارچه برای تولید به میزان تولید بهینه و افزایش حجم تولید و همچنین با به حداقل رساندن هزینه های مشترک و بهینه سازی تابع سود همراه با یک راه حل کارآمد ارائه شده است. به صورتی که، خرده فروشان رقابت پذبر نمی باشند و هر تامین کننده به ارائه تنها یک نوع مواد خام به تولید کننده می پردازد. تولید کننده در تولید کالای نهایی از درصد ترکیب ثابتی از انواع مواد خام مختلف استفاده می کند.تولید کننده وظیفه تولید انواع اشیاء مختلف جهت تامین نیاز خرده فروشان و با در نظر گرفتن تقاضای خرده فروشان متعدد را برعهده دارد.این مدل بر اساس روش های حساب دیفرانسیل، انتگرال و براساس عملیات مشتق گیری محاسبه گردیده است.

دانلود کامل مقاله