بهینه سازی سیستم کنترل موجودی زنجیره تامین سه سطحی با تامین کنندگان و خرده فروشان متعدد برای کالای فساد پذیر

 • عنوان مقاله:

  بهینه سازی سیستم کنترل موجودی زنجیره تامین سه سطحی با تامین کنندگان و خرده فروشان متعدد برای کالای فساد پذیر

  چکیده:

  در این مقاله، با ایجادیک مدل تولید-موجودی در یک زنجیره تامین سه سطحی با تعداد گوناگون تامین کننده و یک تولید کننده و خرده فروشان متعدد که با سیاست تصمیم متمرکز شده و یکپارچه برای تولید به میزان تولید بهینه و افزایش حجم تولید و همچنین با به حداقل رساندن هزینه های مشترک و بهینه سازی تابع سود همراه با یک راه حل کارآمد ارائه شده است. به صورتی که، خرده فروشان رقابت پذبر نمی باشند و هر تامین کننده به ارائه تنها یک نوع مواد خام به تولید کننده می پردازد. تولید کننده در تولید کالای نهایی از درصد ترکیب ثابتی از انواع مواد خام مختلف استفاده می کند.تولید کننده وظیفه تولید انواع اشیاء مختلف جهت تامین نیاز خرده فروشان و با در نظر گرفتن تقاضای خرده فروشان متعدد را برعهده دارد.این مدل بر اساس روش های حساب دیفرانسیل، انتگرال و براساس عملیات مشتق گیری محاسبه گردیده است.

دانلود کامل مقاله

پیاده سازی و بررسی چالشهای موجود مدیریت اسناد و مدارک در سازمانها عمرانی پروژه محور

عنوان مقاله:

پیاده سازی و بررسی چالشهای موجود مدیریت اسناد و مدارک در سازمانها عمرانی پروژه محور

 چکیده:

درشرکتهای عمرانی به علت ماهیت پروژه محور بودن خود دارای حجم بالایی از منابع، اطلاعات و مدارک فنی و مهندسی است که در سطح بالایی از پراکندگی و جزییات در سازمان می باشد. از طرفی مدیران پروژه ها و پرسنل دفتری و کارگاهی برای تصمیم گیری های خود نیاز به دریافت اطلاعات صحیح و به موقع و آخرین ویرایش های فنی دارند که هرگونه نارسایی در ورود اطلاعات، پردازش و جریان آن، منجر به ایجاد مشکلاتی چون تاخیر در پروژه، دوباره کاری، افزایش هزینه های پروژه، کاهش کیفیت و ایجاد ادعا خواهد شد.با توجه به اینکه این اطلاعات در یک واحد سازمانی خاص ثبت، ضبط و نگهداری نمی شود، در این مقاله به اهمیت به وجود آمدن این سیستم در سازمان و پروژه ها اشاره شده است. در ادامه به تشریح گام به گام جهت طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد و مدارک مهندسی در سازمان پرداخته خواهد شد.نتایج حاصل از شیوه معرفی شده در بنیاد توسعه و عمران موقوفات استان یزد طراحی و پیاده سازی شده است.

دانلود کامل مقاله

تاثیرات پیاده سازی برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر روی پروژه های نظامی کشور و اثرات طولانی مدت آن

 • عنوان مقاله:

  تاثیرات پیاده سازی برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر روی پروژه های نظامی کشور و اثرات طولانی مدت آن

             چکیده:

  امروزه استاندارد های ملی شایستگی مدیریت پروژه در جوامع پیشرفته دنیا مقبولیت زیادی پیدا کرده است.دومین الگویی برای ارزیابی شایستگی مدیریت پروژه براساس ارزش های اعتقادی و اصول حرفه ای، به منظور اتخاذ، ارزیابی و ارتقای نیروی انسانی پروژه، در تعالی و رشد حرفه ای حوزه تخصصی در سازمان های پروژه محور بسیار موثر خواهد بود.با وجود اینکه ازاستاندارد های عرضه شده در سطح بین المللی عمومی در هر فرهنگ و بستر اجتماعی می توان استفاده کرد، باید به فراخورشرایط جوامع ، فرهنگ ها و نوع سازمان ها ،تدوین شده اند. با توجه به وجود سازمان های نظامی پروژه محور در کشور و الزامات خاص نیروی انسانی مورد نیاز آنها از منظر سازمان های نظامی، که سازمان هایی ارزش محور هستند، لزوم تدوین چارچوب، ارزیابی شایستگی های مدیریت پروژه در سازمان های نظامی پروژه محور احساس می شود. لذا در این مقاله به تاثیرات پیاده سازی برنامه ریزی و مدیریت پروژه بر روی پروژه های نظامی کشور و اثرات طولانی مدت آن خواهیم پرداخت.

دانلود کامل مقاله